Chów klatkowy

Chów ściółkowyChów klatkowy na naszej fermie dzięki zastosowaniu najnowszych technologij wyposażenia spełniającej wszystkie wymagania Unii europejskiej to wysoki poziom higieniczny produkcji. Po zniesieniu jajo stacza się na taśmociąg zabierający jaja do magazynu. Skorupka nie ma styczności z odchodami. Hodowla klatkowa daje gwarancję prawidłowego sposobu odżywiania kur i zapewnia im odpowiednie warunki utrzymania. Ciągły dostęp do wysokiej jakości paszy, czystej wody oraz właściwa wentylacja zapewniają dobre warunki higieniczne. Na obiektach bardzo dobre warunki przyczyniają się do wysokiej kondycji naszych kur niosek. To wszystko wpływa na efekt końcowy, jakim jest zdrowe i bogate w substancje odżywcze jajo.